theatro anapoda

research & performance

4ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Ανάποδα

 

Θεματολογία

Ο έλεγχος, οι ταυτότητες, τα σύνορα, οι εγκλεισμοί και όλες τους οι μεταμορφώσεις είτε ως λέξεις ενός λεξιλογίου που πλέον μοιάζει ανεπαρκές είτε ως αναλώσιμες εικόνες, επιβεβαιώνουν την ανεστραμμένη πραγματικότητα στην οποία ζούμε σε κάθε εικόνα και σε κάθε είδηση. Σαν το τώρα να μην είναι τώρα αλλά λίγο αργότερα η λίγο πριν ή καθόλου. Η αντιστροφή αυτής της ανεστραμμένης πραγματικότητας είναι το θέμα του 4ου Φεστιβάλ. Ένα τώρα που σαν πορώδες σύμπλεγμα θα μπορούσε να αφηγηθεί με λεπτομέρειες το παρόν.  Ένα καλειδοσκόπιο διαφορετικών οπτικών και ορισμών πραγματικοτήτων ή ουτοπιών, ένα τώρα σε όλες τις γλώσσες και τις γραφές, σε χρόνους και σε τόπους όπου ο έρωτας και η επανάσταση χορεύουν σφιχταγκαλιασμένα στο Χάος.

4th Festival of Performing & Visual Arts Anapoda

Concept

Control, identities, borders, enclosures and all their transformations either as words of a vocabulary which now seems inadequate or as disposable images, confirm the inverted reality in which we live in every image and in every headline. It is as if now is not now but a little later or just before or not at all. The reverse of this inverted reality is the theme of the 4th Festival. A ‘now’ as a porous complex could narrate in detail herein. A kaleidoscope of different views and definitions of reality or utopias, a herein in all languages and writings, at times and places where love and revolution are dancing tightly hugged in Chaos.

 

 

 

 

 

Performance

 

Από Ύλη – Θέατρο Ανάποδα
Μέσα από την ύλη προσεγγίζουμε το άυλο. Ένα συνειρμικό παιχνίδι όπου το υλικό κεντρίζει το ένστικτο , ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης του όποιο ο σκοπός είναι να αναδείξει αυτό που προκύπτει από την αλληλεπίδραση την ίδια.

«ούτε σχήμα ούτε καν νόημα μα εντος σαλεύει» Έκτωρ Κακναβάτος

Αυτό που μας ενδιαφέρει σ’αυτό το project είναι το φαινόμενο ανεξαρτησίας του παρατηρητή και του παρατηρουμένου.

From MatterTheatrο Anapoda
Through matter we approach the immaterial. An associative game where the material stimulates the instinct, an interactive game whose purpose is to highlight the result of the interaction itself. What interests us in this project is the independence phenomenon of the observer and the observed.

 

 

 

Performance

Μαθήματα ιστορίας συνοδείας ξύλου και ράσπας – Θέατρο Ανάποδα
Κλωντιάνα Τσαμάτη, Δημήτρης Αμελαδιώτης, Μιχάλης Θεοδοσιάδης

Απόπειρα ατυχούς ερμηνείας των εξής τραγουδιών: Μέρα Μέρωσε, Ζεχρά,
Καροτσέρη, Στη συνέλευση της ΕΦΕΕ, Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί,
Τέσσερα τζαι τέσσερα, Δεν είναι έτσι η αγάπη. Τα εν λόγω τραγούδια
ερμηνεύονται συνοδεία ξύλινου κονταριού και εργαλείου τύπου ράσπας.
Η performance αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ανοιχτό εργαστήριο κάποιας
αυτοσχέδιας επιτόπιας παράστασης. Μέσω της παράστασης των εν λόγω
τραγουδιών επιδιώκεται η απλή, σχηματική, αφαιρετική, αλληγορική αφήγηση
στιγμών της νεοελληνικής ιστορίας από το1948 έως το 1981.

 

φρειδεφρίκη
History lessons accompanied by wood and rasp / Theatro Anapoda
Klodiana Camati, Dimitris Ameladiotis, Mihalis Theodosiadis
Interpretation attempt of 7 songs. These songs are interpreted accompanied by a wooden stick and rasp. The performance is part of a wider open workshop of some in-situ improvised show. Simple, schematic, abstract, allegorical narrative moments of modern Greek history from 1948 to 1981.

 

 

Audio visual performance

Sofia Skavotski / Como polir uma montanha

Αυτή η Audio-visual performance χρησιμοποιεί καθημερινές δράσεις καθαρισμού σαν καταλυτικά στοιχεία της δημιουργίας , αποδομώντας τον ιδιωτικό χώρο και χρησιμοποιόντας το σώμα ως ένα εργαλείο για την επικοινωνία των δράσεων αυτών στον αφηρημένο χώρο των παραστατικών τεχνών. Το σώμα είναι σε μία μόνιμη πράξη καθαρισμού. Απομακρύνει το περίσσευμα για να αραιώσει τα απόβλητα, τη σκόνη, αυτό που δεν του ανήκει.

Como polir uma montanha

Sofia Skavotski / How to polish a mountain

A body taking new forms to form the space, which also occupies. A body that tranforms itself to transform. The body cleaning the space, cleaning in presence, in physical truth, the body polishing itself too. Polishing is much more than cleaning, polishing is to give form. This solo uses daily cleaning actions as catalyzing element of creation, deconstructing the private space and using the body as a tool to communicate these actions in the abstract field of performing arts. The body is in permanent act of purification. It Removes the excess to dilute the waste, the dust, what does not belong to it.

Born in Lisboa, Master in Theatre – Performing Arts by the Portuguese National Drama School – ESTC. Formed in Dance – Contemporary Movement by P.A.R.T.S. – Bruxelless, and New Circus Technics by Chapitô – Lisboa. Reseacher and praticioner of Butoh.

Founder, creator and interpreter of PUF Colectivo – colective seeded in Lisboa, that develops multidisciplinary shows within the perfoming arts.

Performance/Εγκατάσταση

 

Ι am from here & here & here & here – Kioy etc
Σκέφτεσαι ποτέ ένα αγαπημένο πρόσωπο; Τους στίχους ενός ποιήματος; Σιγομουρμουρίζεις τον σκοπό ενός τραγουδιού που άκουσες πριν από ένα χρόνο; Σκέφτεσαι έναν άγνωστο που συνάντησες τυχαία; Κάποια λόγια που άκουσες και δεν θυμάσαι που; Σκέφτεσαι τι ώρα ξύπνησες το πρωί; Πότε είπες τελευταία φορά σ’ αγαπώ; Τα χρώματα από μια αγαπημένη ταινία;  Σκέφτεσαι τι έφαγες χθες το μεσημέρι; Κάποια λόγια που έγραψες στο χαρτί; Τι χρώμα είχε το αμάξι στο απέναντι πεζοδρόμιο; Κι όταν δεν σκέφτεσαι τίποτα, μήπως τα σκέφτεσαι όλα αυτά μαζί; Μια εγκατάσταση-κατασκευή με υλικά μνήμης, καταργώντας το χρονικό του κατακερματισμού και της απόσχισης.

Sequence 010

Ι am from here & here & here & here – Kioy etc
Do you ever think of a loved one?A poem’s lyrics? Do you mumble a song you heard
a year ago? Do you think of a stranger who came across? Some words you heard and
you don’t remember where? Are you thinking what time you woke up in the morning?
When was the last time you said I love you? The colors of a favorite movie? Are you
thinking what you ate yesterday afternoon? Some words you wrote on the paper?
What color was the car across the street? And when you do not think anything, are
youthinking all of this at the same time? An Installation constructed with
memory materials, eliminating the time of fragmentation and secession

 

 

Ελευθερία Ράπτη / This is not a dance

Χορός σα μία πρόθεση, μία απόφαση, ένας τρόπος, μία διαδικασία, μία απόπειρα δειλή αλλά και θαρραλέα, αναστροφής της ανεστραμμένης πραγματικότητας , μία αφήγηση που γίνεται πράξη. Ένας απλός χορός που υλικά του είναι ο χώρος, ο χρόνος, το σώμα και οι επαναλήψεις τους, που εξερευνώ ξύνοντας την επίπεδη επιφάνεια τους, για να μπω στους μικρούς λαβύρινθους που υπόσχονται. Η παράσταση αποτελείται από τρία μέρη που στήνονται σε μία επιφάνεια σιωπής και ακινησίας, και ψάχνουν τρόπους να ξεκινήσουν, να ολοκληρωθούν, να συνδεθούν μεταξύ τους.

Η Ελευθερία Ράπτη ασχολείται με την τέχνη και την έρευνα του χορού – ως σόλο περφόρμερ, αλλά και σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες και εκφραστικά μέσα. Επίσης γράφει για το χορό και εξερευνά τη γραφή στη χωροχρονική διάσταση, ως περφόρμανς. Έχει σπουδάσει  Contemporary Dance Performance στην Ιρλανδία (UL), και έχει πρόσφατα ολοκληρώσει καλλιτεχνική/πρακτική έρευνα με τίτλο Performing the Unschooled Body (PhD, RoehamptonUniversity).

 

 

Eleftheria Rapti / This is not a dance

Dance like an intention, one decision , one way, a procedure , a cowardly attempt at the same time boldly reversing the inverted reality , one narrative into practice . A simple dance in which materials are space, time, body and their repetitions, which I explore by scratching their flat surface for getting into the small labyrinths they promise. The show consists of three parts which are set up on a surface of silence and stillness, and are looking for ways to start, complete, connect to each other.

Eleftheria Rapti is dealing with art and dance research – as a solo performer, and in collaboration with other artists and expressive means. She also writes for dance and explores writing in spacetime dimension, as a performance . She studied Contemporary Dance Performance in Ireland (UL), and has recently completed artistic / practical research entitled Performing the Unschooled Body (PhD, RoehamptonUniversity)

Παρασκευή 21:00 – Γενί Χαμάμ, Σάββατο 21:00 – Γενί Χαμάμ, Κυριακή 22:00 – Οπλοθήκη De Milly

 

Εργαστήρια στο Φεστιβάλ Ανάποδα

Workshops

 

Κάλεσμα για Συμμετοχή στα Εργαστήρια του Φεστιβάλ / Workshop Participation Call

Το Θέατρο Ανάποδα ανανεώνει το συνάντησή του μαζί σας με το 4ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Ανάποδα που θα πραγματοποιηθεί στον Προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου και στην Οπλοθήκη De Milly στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, από τις 07 ως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει τα εξής Σεμινάρια:

Αίτηση Συμμετοχής Εργαστηρίων

(1)

Σεμινάριο Χορού / Sofia Skavotski
Το σώμα είναι ένα όργανο, καθημερινότητα είναι η μουσική του. Το να παρατηρώ ένα πράγμα ενώ κάνω κάτι άλλο μου συμβαίνει όταν καθαρίζω, όταν περπατώ, όταν κάνω επαναλαμβανόμενες φυσικές δράσεις. Αυτή η επανάληψη θέτει το μυαλό μου σε μια στιγμή ελεύθερης σκέψης και οργάνωσης, ενεργοποιώντας έναν συνειδητό χώρο για δημιουργία. Η πρόταση του εργαστηρίου αυτού είναι η ανάπτυξη συνθέσεων με βάση τις καθημερινές δράσεις καθαριότητας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κινήσεις και τη δική μας έκφραση για να αναπτύξουμε απλές συνθέσεις κίνησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τον αυτοσχεδιασμό, την επανάληψη και την παρατήρηση. Βασικά θέματα: Έκφραση του χορού, Καθημερινές χειρονομίες, Επανάληψη, Έρευνα, Ανάπτυξη, Χάος και τάξη, Καθαρισμός και δημιουργία. Φέρτε άνετα ρούχα, νερό, χαρτί και στυλό/μολύβι.


Dance Workshop / Sofia Skavotski
The body is an instrument, quotidian is its music. I am very curious about observing one thing while doing another. It happens to me when I clean, when I walk, whenever I`m doing repetitive physical action. This repetition sets my mind into a moment of free thinking and organization, triggering a conscious space for creation.The proposal of this workshop is to develop compositions based on quotidian cleaning actions. We will use this movements and our own expression to develop simple movement compositions. We will use improvisation, repetition and observation.  Key topics: Dance expression Quotidian gestures Repetition Research Development Chaos and order Cleaning and creating Bring comfortable clothing, water, paper and pen/pencil.
Πέμπτη / Παρασκευή / Σάββατο 10:00 – 12:00 / Thursday / Friday / Saturday – 10:00 – 12:00 / Σχολή Χορού Έλλης Παρασκευά

(2)

Κοσκινίζοντας Μπερδέματα / Θέατρο Ανάποδα, για παιδιά από 6 ως 106
Ένα σύνολο από θεατρικά παιχνίδια με την χρήση ενός υλικού που έχουν σαν στόχο να λύσουν απορίες που αφορούν το σώμα, τον ρυθμό, τον χώρο και τους κανόνες του παιχνιδιού. Παιδιά και μεγάλοι καλούνται να παίξουν και να δημιουργήσουν σαν ίσος προς ίσο για να ανακαλύψουν τον θησαυρό. Κάθε μέρα θα εξερευνούμε και ένα άλλο υλικό το οποίο θα είναι ο οδηγός μας για την δημιουργία ενός μικρού θεάτρου αντικειμένων.

SKMBT_C25316081200160_0002

Koskinizontas Mperdemata / Theatro Anapoda, for children from 6 to 106. A set of theater games with the use of a material which aim is to solve queries concerning the body, rythm, space and rules of the game. Children and adults are invited to play and create as equals for discovering the treasure. Each day we are going to explore another material which will be our guide for creating a small object theater.

Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή   11:00 – 13:00 / Friday / Saturday / Sunday 11:00 – 13:00 / Γενί Χαμάμ / Jeni Hamam

 

(3)

Της θάλασσας τα μυστικά εσύ να φέρεις στη στεριά / Μάγια Παπαγεωργίου, Δάφνη Καρελλάκη
Τα παιδιά μέσα από συλλογικά παιχνίδια, αισθητικοκινητικές δράσεις
και τη μουσική θα έρθουν να δημιουργήσουν τις δικές τους καλλιτεχνικές,
τραγουδιστικές και θεατρικές συνθέσεις.
Α’ εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετών / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ Ανακαλύπτουμε
Β’ εργαστήριο για παιδιά 7-11 ετών / ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Γ’ εργαστήριο για εφήβους 12-17 / ΈΝΑ ΑΛΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων1,1
You should bring the sea’s secrets onshore / Maya Papageorgiou, Daphne Karellaki
Children through collective games and music will come to create their own artistic, singing and theatrical compositions.
A workshop for children 4-6 years / GAMES OF THE SEABED
Second workshop for children 7-11 years / LISTENING TO THE SEA
Third workshop for teens 12-17 / ANOTHER TRIP TO THE SEA
Πέμπτη – 10:00 – 13:00 & 18:30 – 19:30 / Thursday – 10:00 – 13:00 & 18:30 – 19:30 / Οπλοθήκη De Milly / De Milly Armory

Workshop Participation Form

Πρόγραμμα μικρό

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Πληροφορίες

This entry was posted on 17 Ιουνίου, 2016 by in Festival,theatro anapoda and tagged , .

Πλοήγηση

Αρέσει σε %d bloggers: